Odběr newsletteru Brickland

Vážení přátelé, zákazníci, obchodní partneři,
naším cílem je spokojený zákazník. Náš newsletter by Vás měl informovat o všech akcích, slevách a novinkách společnosti Brickland, s.r.o.

Nechceme Vám zasílat něco, co je pro Vás obtěžující. Chceme, aby informace, které se z našich informačních e-mailů Brickland dozvíte, byly relevantní a byly přímo pro Vás.

Svým souhlasem s příjmem našich newsletterů zároveň dáváte souhlas se zpracováním emailové adresy společností Brickland, s.r.o. a jste srozuměni s tím, že v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je Vaše emailová adresa poskytnuta společnosti Brickland, s.r.o. nad rámec zákonných povinností. Společnost Brickland, s.r.o. se zavazuje neposkytovat emailovou adresu třetím osobám a bude nadále nakládat s emailovou adresu dle výše zmíněných nařízení a platných zákonů.

  Refresh Captcha