Upozorňujeme, že realizace stavby z lícových cihel nebo lícových pásků (cihelných obkladových pásků) by měli dělat profesionálové s dostatkem zkušeností. Doporučujeme vám objednat si montáž u naší společnosti BRICK, s.r.o. Ta provádí montáže lícových cihel, obkladových lícových pásků i cihelných dlažeb po celé České republice a na Slovensku Slovensku, Rakousku, Německu, Chorvatsku, Rusku Itálii a dalších zemích za použití materiálů, které dodává BRICKLAND, s.r.o., ale i jiní výrobci či prodejci. Více informací naleznete na specializovaných internetových stránkách www.licovecihly.cz.

S veškerými dotazy se obracejte na naše obchodně-technické zástupce, kteří vám je ochotně odpoví.

 

Standardní postup činností před/při realizaci staveb z lícového zdiva:

 • Výběr vhodných stavebních materiálů.
 • Rozměření stavby tak, aby při montáži nedocházelo ke vzniku dořezávek, „kvantlíků", širokých vyrovnávacích spár apod. Již při zaměření je zohledněno usazení parapetů nebo překladů. Zaměření stavby zajišťuje minimální prořez a ztráty na materiálu.
 • Zhotovení položkového rozpočtu na výstavbu, kde jsou uvedeny všechny materiály, ev. práce tak, aby realizace mohla být dokončena bez dalších příplatků a víceprací.
 • Staticky odpovídající zajištění výroby překladů, návrhy nosných prvků kotvení.
 • Dopravu všech materiálů na stavbu.
 • Odbornou montáž tepelné izolace (minerální vaty, polystyrenu) včetně úchytových prvků.
 • Montáž všech příslušných prvků obvodového zdiva - lícové cihly, lícové pásky, překlady, izolace, zdění a spárování cihel jednokrokovou maltou, lepení a spárování pásků, nosného kotvení a spon, parapetů, tvarovek a ostatních detailů fasády.
 • Použití příslušných vhodných maltových směsí, lepidel a spárovacích hmot (i barevných), které spojují požadavky pro venkovní prostředí a použití pro různě nasákavé lícové cihly nebo obkladové pásky.

 

Lícové cihly a lícové obkladové pásky

 

Bezkontaktní řešení cihlových fasád se používá s lícovými cihlami.

Základní znaky:

 • používá se téměř výhradně u novostaveb
 • vyžaduje základy pro obvodovou zeď, obvykle spojené se základy stavby
 • z vnitřku stavby ji tvoří nosná obvodová zeď, izolační materiál (obvykle minerální vlna nebo extrudovaný polystyren), vzduchová mezera a ukotvený plášť z lícových cihel

Tato fasáda je odvětraná a sendvičové řešení přináší vynikající parametry pro úsporu energií.

brickland skladba steny lepidla licove cihly

 

Kontaktní řešení cihelných fasád se používá s lícovými pásky (neboli s cihelnými obkladovými pásky)

Základní znaky:

 • je možné ji použít u novostaveb i při rekonstrukcích starších domů
 • lícové pásky se lepí přímo na zeď bez dalších stavebních zásahů
 • lícové obkladové pásky se lepí na zateplovací systém

Pokud se pásky lepí na zeď postavenou z klasických zdicích materiálů, uživatel získá především estetickou hodnotu. Pokud je ale zeď postavena z moderních materiálů, jakými jsou například broušené vícekomorové cihelné bloky nebo cihly plněné vatou, můžete obkladové pásky aplikovat s vysokým energetickým efektem přímo na zeď. Jde o velice rychlý, estetický a energeticky úsporný způsob.

Rozhodnete-li se dát obkladové pásky na dům z klasických zdicích materiálů, a nechcete se přesto vzdát budoucích úspor na energii, doporučujeme náš zateplovací systém BRICKLAND.

brickland skladba steny lepidla obkladove pasky brickland skladba steny lepidla obkladove pasky zateplovaci system

 

skladba polystyren skladba vata

 

 

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BRICKLAND

Přináší vynikající výsledky v úsporách energií a exkluzivní originální vzhled s lícovými pásky. Je výhodně použitelný na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích starších budov. V případě použití materiálů podle certifikovaného systému získáte nejen kvalitně a funkčně provedené zateplení stavby, ale i záruku na zateplení jako celek. Zateplovací systém Brickland/Quick-Mix je certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pod čísly 204/C5a/2012/020-027392 a 204/C5a/2012/020-027396.

 

Požadovaná připravenost stavby (doporučujeme konzultaci s našim obchodně-technickým zástupcem):

 • zastřešení stavby a odvod dešťových srážek mimo stavbu, zamezení ostřiku stěn srážkovou vodou
 • osazení oken, dveří, roletových schránek
 • příprava nosných základů pro lícové zdivo v potřebné šířce od nosného zdiva
 • zhotovení hydroizolací na základech s přesahem přes hranu základu
 • dokončení průduchů, elektroinstalací a vodoinstalací na vnějších stěnách stavby s dostatečným přesahem (rezervou) přes přizdívku
 • vedení okapových svodů, hromosvodů vč. kontrolních krabic
 • zpevněná komunikace umožňující svým charakterem a dopravními předpisy navážení materiálu nákladním vozidlem s hydraulickou rukou
 • uvolnění plochy kolem stěn stavby pro montáž lešení
 • zajištění plochy pro skladování materiálu pro zhotovení obkladu/přizdívky

 

 

 

Vazby cihel

 

Kreativní použití vazby lícového zdiva může výrazně ovlivnit vzhled budovy. Poslední dobou převažovala běhounová vazba hlavně z důvodu rychlosti stavby zděných konstrukcí. Existují však další tradiční metody, při nichž je však zapotřebí většího počtu dělených cihel.

Anglická vazba vazba cihel holandska

vazba cihel anglicka ozdobna vazba cihel holandska ozdobna

vazba cihel behounova

 

 

 

Profily spár

 

Účinná ochrana před vodou pomocí spár vyplněných maltou je mimořádně důležité pro zajištění dlouhodobých vlastností. Lícové zdivo, které zůstane nasáklé, je mnohem náchylnější vůči mrazu a oxidům síry. Proto se musí provést výběr vhodné spáry na základě specifikovaných vlastností a estetický vzhled je až sekundární. Použití ocelového nástroje pro zhutnění mlaty spár zlepší trvanlivost a odolnost proti dešti.

spara obla vyduta spara zarovnanaspara zkosena

 

 

 

Kotvení

 

Typy a význam kotvení

a) Spony LSA a HEA

 • druh kotvy volíme podle materiálu nosného zdiva a vzdálenosti přizdívky
 • propojují jednotlivé vrstvy sendviče a zajišťují statickou stabilitu lícového zdiva
 • zaručují stále stejnou vzdálenost mezi nosným a lícovým zdivem
 • pomocí příchytek nasazených na spony se upevňuje tepelná izolace
 • provedení z nekorodující oceli zaručuje neomezenou životnost
 • malý průměr spon zamezuje vzniku tepelných mostů

b) Kotvy, např.: FSW, HK4S, HK4F

 • přenášejí svislé zatížení (překlady, římsy, dilatace) do vnitřní konstrukce nebo na ostění lícového zdiva
 • celá škála typů kotev umožňuje i provedení atypických překladů (rohových, šikmých, do oblouku, průběžných - podle výběru investora)
 • provedení z nekorodující oceli zaručuje neomezenou životnost

 

Dvouvrstvé lícové zdivo se vzduchovou mezerou a tepelnou izolací

Tato alternativa je nejpoužívanější konstrukcí lícového zdiva. Přesto, že je tato varianta o 30–40 mm silnější – o vzduchovou mezeru – má provětrávaná vzduchová mezera mimořádně příznivý účinek na vlhkostní režim stěny, při správném provedení též na vzhled lícového zdiva.

kotveni zdivo se vzduchovou mezerou a tepelnou izolaci

 

Dvouvrstvé lícové zdivo s tepelnou izolací

Jedná se o neprovětrávanou variantu sendvičového zdiva, kdy je nutno použít trvale hydrofobní tepelnou izolaci.

kotveni zdivo s tepelnou izolaci

 

Dvouvrstvé lícové zdivo se vzduchovou mezerou

Používá se tam, kde vnitřní stěna splňuje sama o sobě požadavek na tepelný odpor (např. u cihlových vzorů od síly stěny 365 mm) a vnější vrstva pouze tuto chrání před účinky venkovního prostředí, při současném plnění funkce lícového zdiva.

kotveni zdivo se vzduchovou mezerou

 

 

 

Pokládka cihelné dlažby

 

Pokládka cihlové dlažby je pro celkový výsledek stejně rozhodující, jako její výběr. Přípravné práce, rozměření, skladba a zhutnění jednotlivých vrstev, zakončení ploch. To vše rozhodne o tom, zda i za několik let budete chodit a jezdit po krásné rovné ploše, nebo po něčem, co spíše připomíná písečné pouštní duny.

Přípravné práce

Věnujte pozornost důkladné rozvaze a plánování budoucích zpevněných ploch. Udělejte výškové i směrové zaměření stávajícího stavu, posuďte rozsah a sklon plánovaných ploch.
Následné zemní práce jsou nesmírně důležité pro celkový výsledek a následné dlouhodobé užívání zpevněné plochy. Jejich výsledkem je řádně zhutněná plocha pro podkladové vrstvy. Mimořádnou pozornost věnujte podmáčeným místům. Odstraňte veškerou rozbředlou zeminu.

pokladka dlazebPokládka cihelné dlažby
(PDF, 370 kB)