Lícové cihly - jedna malta v různých barvách

Při vyzdívání pohledového zdiva maltami se zdí a spáruje současně. Malta se nanáší v silnější vrstvě, než je u zdění obvyklé - cca 1 cm. Zdivo musí být vyzděno na maltu o pevnosti v tlaku ≥ 5 MPa. Při usazování cihly je malta vytlačená ze spár seříznuta lžící a po zavadnutí finálně upravena. Při tomto způsobu zdění odpadá následné spárování, spoří se mzdy a náklady na nájem lešení, spára je homogenní a vylučuje vydrolení malty. Protože jde o pohledovou část stavby, doporučujeme, aby byla práce prováděna pouze zkušenými pracovníky.

brickland skladba steny lepidla licove cihly

 


Obkladové pásky - nosná jádrová omítka, lepící směs, spárovací hmota v různých barvách

Cihelné pásky se podle povrchu aplikují buď na stěnu nebo na zateplovací systém. Pro aplikaci na stěnu bez zateplovacího systému - například v interiérech je vhodné podklad srovnat do roviny kvalitní nosnou jádrovou omítkou s  potřebnými parametry (zejména vysokou únosnost). Pro nalepení cihelných obkladových pásků (keramických obkladových pásků nebo umělých kamenů) se používá speciální flexibilní lepicí směs s garantovanou únosností. Posledním krokem je vyplnění spár spárovací hmotou, která se vyrábí v různých barevnostech a volí se dle požadavku celkového barevného vyznění fasády.

brickland skladba steny lepidla obkladove pasky brickland skladba steny lepidla obkladove pasky zateplovaci system